Càng chữ A dưới trái Càng chữ A dưới trái

Vòng bi moay-ơ trước Vòng bi moay-ơ trước

Xích cam Xích cam

Bàn ép côn Bàn ép côn

Ba-đờ-xốc trước Ba-đờ-xốc trước

Ba-đờ-xốc sau Ba-đờ-xốc sau

Đĩa côn Đĩa côn

Đĩa phanh trước Đĩa phanh trước

Máy phát điện Máy phát điện

Mặt ca-lăng Mặt ca-lăng

Kim phun cao áp Kim phun cao áp

Trục láp trái Trục láp trái

Đèn sương mù trước trái Đèn sương mù trước trái

Đèn pha trái Đèn pha trái

Đèn hậu ngoài trái Đèn hậu ngoài trái

Ống xả Ống xả

Bu-gi Bu-gi

Bu-gi sấy buồng đốt Bu-gi sấy buồng đốt

Bơm nước làm mát Bơm nước làm mát

Két nước làm mát Két nước làm mát

Giảm xóc trước trái Giảm xóc trước trái

Tăng xích cam Tăng xích cam

Bộ bơm tua-bô Bộ bơm tua-bô

Dây đai gân Dây đai gân